Kolejny krok w stronę energii słonecznej

Polski Zakład Energetyczny PGE robi kolejny krok w stronę energii słonecznej

PGE Energia Odnawialna, oddział energetyki odnawialnej polskiego przedsiębiorstwa energetycznego Polska Grupa Energetyczna (PGE SA), ogłosił, że zbuduje laboratorium fotowoltaiczne i pole testowe paneli fotowoltaicznych w Siedlcach, we wschodniej części kraju.

Firma poinformowała, że ​​nowe obiekty będą wykorzystywane do pozyskiwania wiarygodnych danych z różnych typów paneli słonecznych, ich czasu pracy, produkcji i zmian parametrów pod wpływem zmieniających się warunków pogodowych.

Pole testowe zostanie podzielone na osiem sekcji, z których każda przetestuje inny rodzaj technologii w oparciu o panele polikrystaliczne, monokrystaliczne i cienkowarstwowe. Zostaną również przeanalizowane systemy pamięci masowej, mikroinwertery i optymalizatory – mówi firma.

Inwestycja ta, to część obecnego planu wykorzystania energii słonecznej, która będzie realizowana głównie poprzez zakup instalacji fotowoltaicznych o mocy nieprzekraczającej 1 MW w Polsce. Tylko tego rodzaju fermy słoneczne mają obecnie dostęp do krajowego systemu aukcyjnego na rzecz energii słonecznej. W tym roku jednak polski rząd może przeprowadzić pierwszą aukcję na większe elektrownie fotowoltaiczne.

Obecnie PGE prowadzi dwie duże kopalnie węgla brunatnego i około 40 elektrowni, głównie wykorzystujących węgiel kamienny i brunatny. Planuje także budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1 GW, a także nowej generacji – gazowych, w ciągu następnej dekady. Całkowita produkcja energii elektrycznej w przedsiębiorstwie wyniosła w ubiegłym roku 57 TWh, czyli o 6% więcej niż w 2016 roku

W przypadku PGE Energia Odnawialna posiada obecnie 33 elektrownie wodne, 14 farm wiatrowych i jedną elektrownię fotowoltaiczną o łącznej mocy 2,1 GW. Instalacja solarna ma jednak zainstalowaną moc zaledwie 600 kW.

 

źródło: PV Magazine

Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru

Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru Pixabay

Instalacje fotowoltaiczne – postępowanie w przypadku pożaru

Mimo iż instalacje fotowoltaiczne staja się coraz bardziej popularne i z roku na rok ich liczba wzrasta, to jednak dotychczas nie pojawiły się wytyczne określające zasady postepowania w przypadku pożaru. Wiele instalacji tego typu zasilane są z paneli (ogniw fotowoltaicznych) zamontowanych na dachach budynków. Z tego tytułu są one narażone na niebezpieczeństwo pożaru spowodowane np. uderzeniem pioruna w dach, zwarcie w samej instalacji, nieumiejętne jej rozłączanie. Również zła jakość paneli fotowoltaicznych może być powodem powstania zwarć w instalacji. Prócz tego pożar instalacji fotowoltaicznej może   być skutkiem  niewłaściwie dobranych zabezpieczenia elektrycznych całego systemu. Pozostałe przyczyny pożaru są już związane głównie z niewłaściwym zabezpieczeniem instalacji prądu stałego (DC) instalacji PV, np. źle dobranymi przewodami, wtyczkami złej jakości, które mogą ulec zapaleniu, lub brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń, typu bezpieczniki czy wyłączniki.

Panele fotowoltaiczne są zdolne do wytworzenia napięcia zawsze w przypadku, gdy są oświetlone przy czym może to być światło słoneczne, ale również światło sztuczne. Dlatego należy brać pod uwagę, że w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej w nocy, gdzie wykorzystywane może być oświetlenie z wozów strażackich w celu prowadzenia akcji gaśniczej – ogniwa słoneczne są zdolne do wytworzenia napięcia.  Układy połączeń ogniw słonecznych mogą być szeregowe, równoległe lub mieszane. W przypadku połączeń szeregowych, w zależności od ilości paneli, napięcia powstałe w wyniku padania promieni świetlnych mogą osiągać wartości kilkuset volt.

By uniknąć wielu nieprzewidzianych zdarzeń mogących spowodować pożar instalacji, zaleca się stosowanie zabezpieczeń w postaci  instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej, rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników. Ponieważ podnosi to koszty budowy takiej instalacji, wielu inwestorów niestety rezygnuje z tego typu środków ochronnych.

W przypadku prowadzenia akcji gaśniczej, strażacy musza zgodnie z procedurami , wyłączyć w budynku główny wyłącznik prądu. Obowiązkiem właściciela budynku jest poinformowanie strażaków o wyposażeniu budynku w alternatywne źródła energii (samoczynne załączenie rezerwy – agregat prądotwórczy, instalacja fotowoltaiczna lub inne).  Taka informacja bardzo ważna dla dalszych decyzji o sposobie prowadzenia akcji gaśniczej oraz zastosowaniu środków gaśniczych (woda, piana, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla). Jednak nawet w przypadku wyłączenia wszystkich źródeł zasilania w budynku, strażacy muszą postępować w taki sposób, jakby instalacja w budynku znajdowała się pod napięciem. Jest związane z występowaniem napięcia stałego generowanego przez panele fotowoltaiczne. Skutkuje to miedzy innymi do zastosowania odpowiednich środków gaśniczych przeznaczonych do gaszenia instalacji elektrycznych pod napięciem.

Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe

Warto wiedzieć, że najmniejsza niebezpieczna wartość prądu płynącego przez ciało człowieka przez dłuższy czas to 30 mA w przypadku prądu przemiennego lub 70 mA, gdy jest to prąd stały. W praktyce jednak częściej od minimalnej niebezpiecznej wartości prądu operuje się pojęciem najwyższej dopuszczalnej wartości bezpiecznego napięcia dotykowego, które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych. W normalnych, tzw. suchych warunkach (suche podłoże, suche ubranie, sucha skóra), dopuszczalna wartość bezpiecznego napięcia dotykowego wynosi 50 V dla napięcia zmiennego (AC) i 120 V dla napięcia stałego (DC) a jeśli jest mokro – 25 V AC i 60 V DC. Na instalacji PV napięcie stałe może osiągać w dzień wartości rzędu kilkuset woltów, co przekracza dopuszczalne wartości bezpieczne.

Każda instalacja powinna mieć zabezpieczenia pozwalające w razie pożaru odłączyć inwerter od paneli fotowoltaicznych i od sieci energetycznej. Rozłączenie takie powinno gwarantować przerwę w obwodach zarówno po stronie prądu stałego, jak i po stronie prądu zmiennego. W pierwszej kolejności należy wyłączyć obciążenie za pomocą wyłączników nadprądowych lub rozłączników prądów roboczych po stronie zasilania budynku (główny wyłącznik prądu) lub bezpieczników znajdujących się w rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku, a następnie wyłączyć prądy robocze po stronie prądu stałego.

Należy jednak pamiętać, że po stronie DC, mimo rozłączenia instalacji PV, na zaciskach przewodów łączących moduły PV będzie występowało napięcie wynoszące kilkaset woltów!

Czym gasić?

W wielu europejskich krajach uznaje się, że elektrownie fotowoltaiczne można gasić wodą w ten sam sposób, jak inne urządzenia elektryczne pod napięciem do 400 V. Podczas gaszenia muszą być jednak przestrzegane następujące zasady (zgodnie z DIN VDE 0132):

 • odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym pod prądem,
 • ­odległość 1 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym w czasie gaszenia rozproszonym strumieniem z prądownicy,
 • ­odległość 5 m między strażakiem i urządzeniem elektrycznym podłączonym do prądu w czasie gaszenia zwartym strumieniem z prądownicy.

Australijska firma Solar Development opracowała środek gaśniczy przeznaczony wyłącznie do systemów PV. W gaśnicy znajduje się specjalny płyn, który po kontakcie z szybą tworzy na panelach warstwę nieprzepuszczalną dla promieni słonecznych. Gasi się tym samym, odcinając dostęp do promieniowania słonecznego, bez którego panele nie są w stanie wytworzyć napięcia. Warstwa środka gaśniczego po krótkim czasie zastyga i można ją odkleić od szkła. Niestety, gaśnica PV STOP na razie jest w Polsce niedostępna – poza tym pozostaje pytanie: co w przypadku instalacji o bardzo dużych mocach i dużych powierzchniach?

Źródło: Przegląd Pożarniczy www.ppoz.pl

Oferta kredytowania budowy instalacji fotowoltaicznych

Na rynku bankowym istnieje wiele ofert umożliwiających sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Można sie zastanowić, czy korzystanie z tego typu pomocy przy budowie własnej elektrowni słonecznej jest opłacalne czy nie. Jest to uzależnione od wielu czynników, takich jak warunki otrzymania i spłaty kredytu, jego koszt, wysokość wkładu własnego itp. W przypadku jednak potrzeby skorzystania z tego rodzaju możliwości możemy skorzystac między innymi z oferty BOŚ Banku.

W ofercie banku widnieją dwa warianty tzw. Eko Kredytu PV, z których jedna przeznaczona jest dla inwestora (oferta standardowa) oraz oferta promocyjna tzw. “Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem.

Na stronie internetowej Banku możemy zapoznać się z warunkami finansowymi kredytu, które przedstawiają się następująco:

RRSO dla Eko Kredytu PV-oferta standardowa
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,27 %, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.848,57 zł, zmienne w wysokości 6,83%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 16.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.848,57 zł (w tym: prowizja 1.000,00 zł kredytowana, odsetki 3.848,57 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 414,14 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 19.03.2018r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

RSO dla Eko Kredytu PV-oferta promocyjna „Eko Kredyt ze słoneczną energią” dla firm współpracujących z Bankiem
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,28%, przy założeniu że całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 20.000 zł, całkowita kwota do zapłaty to 24.319,30 zł, zmienne w wysokości 6,33%, które składa się z aktualnej stopy bazowej WIBOR 12M (z dnia 20.03.2018r. wynosi 1,83%), powiększonej o marżę 4,5 p.p., całkowity koszt pożyczki wynosi 4.319,30 zł (w tym: prowizja 800,00 zł kredytowana, odsetki 3.519,30 zł), pożyczka spłacana w 60 równych ratach w wysokości 405,32 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 21.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczna wysokość raty i ewentualne, wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

W obu przypadkach powyższe informacje nie stanowią oferty Banku w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.

Kolejną propozycję kredytową na sfinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej – dla klientów indywidualnych, oferuje bank CA Credit Agricole.

Bank dzięki swojej ofercie umożliwi sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej maksymalnie do kwoty 80 000 zł. Okres spłat rat kredytu można rozłożyć maksymalnie na 96 miesięcy. Ponadto Bank umożliwia klientowi ustalenie daty spłaty raty mieśięcznej, tak by dopasować ją do terminu otrzymywania wynagrodzenia.
Wysokość oprocentowania kredytu w skali rocznej (obowiązuje od 09.10.2014r) może wynieść maksymalnie 10%. Koszty prowizji za udzielenie kredytu kształtują się na poziomie do 20% od kwoty udzielonego kredytu.

Kolejną propozycję kredytu na na sfinansownaie zakupu instalacji związanych z ekologicznym pozyskiwaniem ciepła i energii przedstawia na swoich stronach internetowych Alior Bank.

Ofertę swoją kieruje on do osób fizycznych oraz firm sprzedających instalacje ekologiczne. Proponowany kredyt umozliwia sfinansowanie instalacji takich, jak: systemy fotowoltaiczne, instalacje solarne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory, indukcyjne generatory ciepła. Wysokość kredytu jaką można uzyskać zawiera się w przedziale od 300zł do 60 000zł, zaś okres spłaty kredytu może wynosić od 12 do 120 miesięcy. Bank nie wymaga od inwestora wniesienia wpłaty własnej. Na stronie Alior Banku można skorzystać z kalkulatora rat w celu określenia ich wysokości dla zaciaganego kredytu.

Granty na wymianę źródła ciepła

Ogłoszenie o naborze

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym” Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

W ramach projektu można uzyskać dotację do 100% kosztów związanych z wymianą źródła ciepła oraz dodatkowo montażem instalacji fotowoltaicznej.

Na co można uzyskać dotację?

Należy  dokonać wyboru jednej technologii spośród:

 • instalacji kotła gazowego kondensacyjnego o mocy od 10 kW do 25 kW,
 • instalację kotła na pelet o mocy od 10 kW do 17 kW (włącznie) i powyżej 17 kW do 25 kW.
 • instalację węzła cieplnego o mocy dostosowanej do zapotrzebowania na moc
  w budynku, zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym.

oraz dodatkowo:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp.

Istnieje możliwość łączenia wybranych technologii w następujących konfiguracjach:

 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł gazowy,
 • instalacja fotowoltaiczna oraz kocioł na pelet,
 • instalacja fotowoltaiczna i węzeł cieplny.

Kto może ubiegać się o dotację?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele/współwłaściciele/użytkownicy wieczyści domów mieszkalnych na terenie Gminy Gaszowice, Gminy Godów, Gminy Gorzyce, Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Lubomia, Gminy Mszana, Gminy Pietrowice Wielkie, Miasta Pszów, Miasta Racibórz, Miasta Rybnik, Miasta Rydułtowy, Miasta Wodzisław Śląski, Miasta Żory.

Do udziału w Projekcie mogą być również zgłoszone nieruchomości, które stanowią miejsce rejestracji działalności gospodarczej lub rolniczej.

O kolejności na liście będą decydowały kryteria punktowe – nie decyduje kryterium „kto pierwszy ten lepszy”.

Forma wsparcia?

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego wniosku o rozliczenie grantu.

Jak to zrobić?

 • Musisz być właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym domu jednorodzinnego w na terenie jednej z 13 wskazanych gmin.
 • Należy dokonać weryfikacji technicznej budynku na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu.
 • Jeżeli spełnisz warunki wskazane w Regulaminie musisz złożyć wymaganą dokumentację aplikacyjną w trakcie naboru – dokumenty są dostępne na www.subregion.pl oraz w załącznikach poniżej.
 • Lista rankingowa uczestników projektu zostanie ustalona na bazie kryteriów punktowych.
 • UWAGA! Warunkiem przyznania dotacji będzie zakwalifikowanie projektu składanego przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTU

Nabór Grantobiorców prowadzony będzie w okresie od 30 kwietnia 2018 do 30 maja 2018

Wnioski można składać w:

 • Gmina Gaszowice, Urząd Gminy Gaszowice, Kancelaria – pok.01, osoba do kontaktu: Przemysław Ruczyński, tel. 32 43 27 144
 • Gmina Godów, Urząd Gminy Godów, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Anna Juzek, tel. 32 476 50 65 w. 33.
 • Gmina Gorzyce, Urząd Gminy Gorzyce, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Bożena Amalio-Nowak tel. 32 4513 056 wew. 48;
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna – bud. A, pok. 020, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Anita Młynarczyk, Ewa Smułka, tel. 32 47 85 326
 • Gmina Lubomia, Urząd Gminy Lubomia, pok. nr 7 (parter), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Cieślak 32 4516614 wew. 38, Ewelina Mazur 32 4516614 wew.46
 • Gmina Mszana, Urząd Gminy Mszana, Referat Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych (pok. 24), w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Patrycja Gadomska (tel. 32 47 597 59), Dorota Rajszys (tel. 32 47 597 48)
 • Gmina Pietrowice Wielkie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, Sekretariat Urzędu Gminy oraz pok. nr 3, w godzinach pracy urzędu, osoby do kontaktu: Diana Ziegler, Beata Mludek, pokój nr 3
 • Miasto Pszów, Urząd Miasta Pszów, Biuro Obsługi Mieszkańca, bud.1, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Izabela Włoczek – Choroba 32 716 08 02
 • Miasto Racibórz, Urząd Miasta Racibórz, Biuro Obsługi Interesantów oraz Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Jolanta Bujalska, 32 75 50 772.
 • Miasto Rybnik, Kancelaria Urzędu Miasta Rybnika, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu, pokój 003.
 • Miasto Rydułtowy, Urząd Miasta Rydułtowy, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Sabina Krzyżowska, tel. 32 45 37 435.
 • Miasto Wodzisław Śląski, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, Biuro Obsługi Klienta, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Agnieszka Jędzura, tel. 32 459 05 42
 • Miasto Żory – Informacja Urzędu Miasta Żory, w godzinach pracy urzędu, osoba do kontaktu: Monika Niemczyk, tel. 32 43 48 144.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Katarzyna Palki, Martyna Piechoczek, tel. 32 422 24 46

Wniosek można złożyć wyłącznie w urzędzie gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieruchomość objęta Wnioskiem o przyznanie grantu.

Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce w 2017 r. wzrósł o 81 MWp

Ponad 12 500 nowych mikroinstalacji instalacji fotowoltaicznych o mocy ponad 81 MWp zostało przyłączonych do sieci w 2017 r., z czego najwięcej na terenie wschodniej i południowej Polski. Na obszarze działania PGE i Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych ponad dwa razy więcej instalacji niż na obszarze działania Enea i Energa Operator.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Tylko w 2017 roku, do sieci elektroenergetycznej przyłączonych zostało około 12 518 mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej, bo aż 4158 mikroinstalacji fotowoltaicznych zostało przyłączonych przez PGE. Tauron przyłączył do sieci 4096 systemów, Enea 1802, a Energa dokładnie 2223 mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Łącznie, w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już 27 310 mikroinstalacji fotowoltaicznych. O dynamice wzrostu mikroinstalacji świadczy fakt, że jeszcze w 2013 roku, w polskim systemie elektroenergetycznym pracowało 40 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Moc mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce

Podobnie jak w przypadku liczby przyłączanych rok do roku mikroinstalacji, moc mikroinstalacji rośnie.

W 2017 roku, łączna moc zainstalowana w mikroinstalacjach fotowoltaicznych wzrosła o 81,3 MWp, osiągając poziom 172,5 MWp. Wzrost na poziomie 81,3 MWp ciągu jednego roku to najwyższy wzrost w historii polskiego rynku mikroinstalacji.

W 2015 roku, przyłączono łącznie około 22 MWp, czyli mniej niż w tym roku pojedynczy operator, jak Tauron, lub PGE. Dla porównania, w 2016 roku przyłączono prawie 65,6 MWp nowych mocy w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Z roku na rok maleje jednak dynamika wzrostu rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych. Z roku 2014 na 2015 moc mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci wzrosła o ponad 770%. Z roku 2015 na 2016 wzrost był na poziomie 187%. W ubiegłym roku, rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych wzrósł o prawie 24% w stosunku do roku 2016.

Energia generowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne

Jak szacuje SBF POLSKA PV, mikroinstalacje fotowoltaiczne w 2017 r. osiągnęły potencjał do rocznej produkcji ponad 163 GWh energii elektrycznej.

Od kilku lat zauważa się znaczący wzrost produkowanej energii przez mikroinstalacje PV. W 2017 roku nastąpił prawie 2 krotny wzrost produkowanej energii w stosunku do roku poprzedniego.

Krajowe zużycie energii elektrycznej regularnie rośnie. W 2010 roku było ono na poziomie 156 TWh podczas gdy w 2017 roku wzrosło do 168,7 TWh. Biorąc pod uwagę roczną produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych, ich udział w pokryciu krajowego zapotrzebowanie na energię mógł stanowić w 2017 roku 0,1%.

W ciągu ostatnich 5 lat, moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym wzrosła z 38,4 GW do 43,3 GW. Udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w mocy zainstalowanej w polskim systemie elektroenergetycznym był zauważalny dopiero od 2014. Pod koniec 2017 roku kształtował się na poziomie 0,4%.

Do głównych wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach należą osoby fizyczne.

 

Źródło:  SFB Polska PV http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl/

Translate »