Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „50 kW na start”

 

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców.

Beneficjentami środków są mikroprzedsiębiorcy, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

w formie pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.
w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabór wniosków będzie odbywał się w rundach. Terminy poszczególnych rund naboru przedstawiają się następująco:

pierwsza runda: 01.10.2020 r. – 30.10.2020 r.
druga runda: 02.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
trzecia runda: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

w formie dotacji: 1.000.000 zł.
w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o Program „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorców – do pobrania.
WNIOSEK – komplet dokumentów do pobrania
Wniosek – pomoc publiczna

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery:

Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289,32 60 32 264, 32 60 32 258, 32 60 32 262, 32 60 32 259.

Mój Prąd i Czyste Powietrze – zmiany w realizacji programu

15 maja pojawiły sie nowe zasady w realizacji programu Czyste Powietrze. Jedną ze zmian jest to, że teraz w ramach jednego wniosku można ubiegać się nie tylko o dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację, również na instalację fotowoltaiczną. Jak to działa?

Aby otrzymać dofinansowanie na urządzenia grzewcze czy termomodernizację oraz na fotowoltaikę, według starych zasad beneficjent musiał złożyć dwa osobne wnioski – jeden do programu Czyste Powietrze, drugi do programu Mój Prąd. Według nowych zasad obowiązujących w programie Czyste Powietrze, na wszystkie te urządzenia można otrzymać dotację w ramach jednego wniosku – tego z programu Czyste Powietrze. Wynika to z uproszczenia zasad umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie i maksymalnego ograniczenia biurokracji.

Trzeba podkreślić, iż projekty dofinansowań Czyste Powietrze i Mój Prąd wciąż funkcjonują rozłącznie. Ten pierwszy jest dedykowany wyłącznie dopłatom do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych w celu walki ze smogiem. Mój Prąd zaś to program priorytetowy stanowiący instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV), którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dotacje przeznaczone na budowe instalacji fotowoltaicznych w niedługim okresie ulegną wyczerpaniu

Według informacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w połowie lipca ilość złożonych wniosków w programie Mój Prąd wyniosła w sumie 100 tys. Oznacza to, że ilość przyznanych dotacji osiągnęła półmetek. Z początkiem sierpnia ich ilość wynosiła już 110 tys. Obecnie w ciagu tygodnia wpływa ponad 650 wniosków dziennie, w soboty ok. 200, w niedziele – ok. 300. W tym tempie pula programu przewidziana na ok. 200 tys. instalacji zostanie wyczerpana się już pod koniec tego roku, najpóźniej na początku przyszłego. Warto więc korzystać, póki środki sa jeszcze dostępne.
Dlaczego warto mieć pompę ciepła i fotowolatikę w domu?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła i fotowolatikę w domu?

Połączenie dwóch odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w jedną instalację, to rozwiązanie opłacalne ekonomicznie i ekologicznie. Współpraca nowoczesnych systemów daje bowiem możliwość całkowitej samowystarczalności energetycznej i zapewnia pełną niezależność od podwyżek cen wszystkich paliw.

Dlaczego inwestując w fotowoltaikę warto zainwestować też w pompę ciepła?

Coraz więcej osób stojących przed wyzwaniem jakim jest budowa domu, zastanawia się nad inwestycją w dwa rozwiązania – pompę ciepła połączoną z instalacją fotowoltaiczną. Powodem tego jest wysokie, w porównaniu z kotłami paliwowymi, zużycie energii przez pompy ciepła. Dlatego też opłacalne jest uzupełnienie systemu o popularną fotowoltaikę. Choć pompy ciepła korzystają z odnawialnych źródeł energii, to ważna ich część w postaci sprężarki do prawidłowego działania wymaga około 25% energii elektrycznej. Sposobem na jej niemal bezkosztowe pozyskiwanie jest instalacja PV. Za sprawą paneli fotowoltaicznych, montowanych w odpowiednich miejscach na dachach, ścianach lub specjalnych wysięgnikach, pozyskuje ona energię. Tym sposobem powstaje rozwiązanie hybrydowe, zapewniające nie tylko darmową energię, ale i możliwość wykorzystania wyprodukowanych zasobów do zasilania posiadanej przez nas pompy ciepła.

Jak umiejętnie połączyć działanie pompy ciepła z fotowoltaiką?

Odpowiedź na powyższe pytanie tylko z pozoru wydaje się skomplikowana. Tymczasem wystarczy jedynie zmaksymalizować zalety, jakie niesie wykorzystanie fotowoltaiki. W praktyce oznacza to, że zastosowanie systemów PV do zasilania pompy ciepła odbywa się poprzez odzyskanie nadmiaru wyprodukowanej energii elektrycznej, którą „oddajemy” do sieci państwowej. Energia ta może być spożytkowana szczególnie w okresie zimowym, gdzie wzrasta zapotrzebowanie na ogrzewanie. Za sprawą obowiązujących przepisów, posiadacze instalacji fotowoltaicznych mogą oddawać nadwyżkę produkowanego w cieplejszych porach roku prądu do sieci, a następnie odbierać 80% tej wartości za darmo, w ramach net-meteringu. A zatem, energia elektryczna wyprodukowana z nadwyżką latem, może z powrotem trafić do jej właściciela i użytkownika, który jest w stanie wykorzystać ją do zasilania swojej pompy ciepła. Zgromadzone nadwyżki mogą być zużyte w przeciągu 365 dni, co zapewnia swobodne gospodarowanie energię przez cały rok.

Czy panele fotowoltaiczne są w stanie zapewnić sprawną pracę pompy ciepła?

W sprzyjających warunkach pompa ciepła jest w stanie czerpać z otoczenia aż 75% energii potrzebnej do ogrzania wnętrza domu lub wody użytkowej. Niestety, pozostałe 25% energii musi zostać dostarczone w postaci prądu elektrycznego, za jaki należy zapłacić. By tego uniknąć, możemy zainwestować w zestaw fotowoltaiczny, który wytworzy dla nas darmowy prąd, jaki wykorzystamy do zasilania pompy ciepła. Jak widać, połączenie pompy ciepła z instalacją PV wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Za sprawą darmowej energii możemy posiadać dwa wydajne i niezawodne urządzenia, z pomocą których pokryjemy zapotrzebowanie na ciepło, a przy okazji obniżymy rachunki za prąd. Sumując koszty projekty oraz montażu paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła, możemy zaoszczędzić na energii elektrycznej do kilkudziesięciu tysięcy złotych w okresie do 30 lat.

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną – jakie daje korzyści?

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną umożliwia zwiększenie stopnia wykorzystania na własne potrzeby całej wyprodukowanej energii elektrycznej. Pozwala to uniknąć strat związanych z oddawaniem nadmiaru prądu do sieci, co przekłada się na jeszcze większą opłacalność całej inwestycji. To jednak nie wszystko, bo duet obu urządzeń niesie szereg korzyści, nie tylko dla naszego portfela. Przede wszystkim poprawia komfort życia mieszkańców, przyczynia się do wzrostu wartości inwestycyjnej domu oraz redukuje koszty inwestycyjne dotyczące komina, kotłowni i magazynu opału. Co nie bez znaczenia, produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji. Inwestując w rozwiązania przyjazne środowisku, walczymy więc ze smogiem i globalnym ociepleniem klimatu.

Darmowa energia i sprawny system grzewczy od SmartEkoDom

W SmartEkoDom zapewniamy fachowe doradztwo w doborze urządzeń, takich jak pompy ciepła Samsung i Panasonic oraz zestawy fotowoltaiczne, profesjonalny projekt instalacji, jak również jej sprawny montaż i serwis. Przy realizacji każdego projektu kierujemy się indywidualnymi potrzebami inwestora, co pozwana nam na optymalne dopasowanie ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań do danego budynku.

Jak działa pompa ciepła?

Jak działa pompa ciepła?

System ogrzewania to kluczowy element wyposażenia budynku. Właściwa instalacja zapewnia komfort cieplny i poczucie bezpieczeństwa. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań dostarczających energię cieplną. Coraz bardziej popularnym systemem zarówno będącym głównym źródłem ciepła, jak i systemem uzupełniającym istniejące już centralne ogrzewanie jest pompa ciepła.  

Pompa ciepła – jak działa? 

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze, które wykorzystuje naturalną energię cieplną magazynowaną w ziemi, wodzie oraz powietrzu. Sam mechanizm jest układem zamkniętym zawierającym czynnik roboczy, który poddawany jest szeregom przemian fizycznych.  

Zasada pracy pompy ciepła opiera się na zachodzących w urządzeniu różnych przemianach fizycznych. Wykorzystanie takich procesów, jak skraplanie, parowanie, rozprężanie czy sprężanie czyni z pompy ciepła system niezwykle skuteczny i, co bardzo ważne, w pełni ekologiczny. Działanie pompy ciepła zapewniane jest dzięki specjalnej sprężarce, która wykorzystuje niewielką ilość energii elektrycznej. 

Pompa ciepła swoim wyglądem podobna jest do lodówki lub niewielkiego kotła. W ogrzewaniu urządzenie wykorzystuje przemiany termodynamiczne. Polegają one na przepompowaniu ciepła ze źródeł o niższej temperaturze do ośrodka cieplejszego, to jest ze źródła dolnego do źródła górnego. Źródłem dolnym może być grunt, woda lub powietrze, natomiast źródłem górnym, do którego prowadzona jest energia cieplna, jest woda lub, zdecydowanie rzadziej, powietrze. Sama pompa nie jest źródłem ciepła, ale jego przekaźnikiem.  

Może Cię zainteresować: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną, przez co są urządzeniami ekologicznymi oraz niezwykle wydajnymi. Ze względu na wykorzystanie dolnego źródła ciepła, wyróżnić można następujące rodzaje pomp ciepła: 

Pompa gruntowa

Źródłem ciepła w pompie gruntowej jest grunt. Urządzenie tego typu wykorzystywane jest do ogrzewania wody użytkowej, jak i zapewniania energii cieplnej w całym obiegu grzewczym. Pompy gruntowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem w Polsce. Są to systemy wysoce efektywne, idealnie sprawdzające się jako ogrzewanie uzupełniające. Co więcej, mogą one być także jednym źródłem ciepła w domu. Decydując się na instalacja pomp gruntowych należy jednak pamiętać, że wymiennik poziomy, do funkcjonowania na najwyższym poziomie, będzie wymagał dość dużej powierzchni działki. Natomiast instalacja wymienników pionowych wymaga wykonania odwiertów na głębokości około 100 metrów. 

Pompa wodna

Źródłem ciepła w pompie wodnej jest woda. Urządzenia te zasilane być mogą nie tylko energią elektryczną, ale także gazem oraz olejem. Pompy wodne często wykazują wyższą efektywność niż pompy gruntowe. Podobnie jak w przypadku pomp gruntowych, idealnie sprawdzą się on jako uzupełnienie systemów centralnego ogrzewania, jak i same będą w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię cieplną. Mankamentem pomp wodnych jest wysoki koszt ich instalacji.  

Pompa powietrzna 

Źródłem ciepła w pompie powietrznej jest powietrze. Występują dwa rodzaje pomp powietrznych: 

  • pompa powietrze-powietrze, w której transport ciepła następuje do wewnątrz;
  • pompa powietrze-woda, w której transport powietrza następuje do zbiornika z gorącą wodą oraz do obiegu grzewczego.

Pompy powietrzne wymagają zaangażowania najniższych nakładów finansowych. Zastosowanie pompy powietrza wymaga także występowania innego źródła ogrzewania, gdyż ten system nie jest w stanie zapewnić wystarczającej energii cieplnej do ogrzewania całego domu przez cały sezon grzewczy, szczególnie w czasie dużych amplitud temperatur.  

Warto także wiedzieć, iż dostępne są również pompy hybrydowe, w których zastosowano różne kombinacje pozyskiwania energii cieplnej.  

Zastosowanie pomp ciepła

Pompy ciepła cieszą się bardzo dużą popularnością na zachodzie, gdzie często stanowią jedyne źródło energii cieplnej. Na terenie Polski można obserwować obecnie zwiększone zainteresowanie tego typu technologią. Pompa ciepła idealnie sprawdza się w ogrzewaniu budynków mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.  

W zależności od wyboru rodzaju pompy mogą one samodzielnie zapewniać energię cieplną lub skutecznie wspomagać istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Pompy ciepła idealnie współpracują z kolektorami słonecznymi czy innymi systemami, jak na przykład kominki z płaczem wodnym, ogrzewanie podłogowe, czy kotły co. Instalacja pompy ciepła gwarantuje także spore oszczędności w rachunkach za ogrzewanie. Urządzenia te są w pełni ekologiczne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.  

Producenci pomp ciepła

Niezwykle wydajne są zestawy takich sprawdzonych i cenionych na świecie marek, jak Atlantic, Samsung, Panasonic, Junkres, czy Daikin Altherma. Decydując się na inwestycję w pompę ciepła warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i dobrać optymalne dla danego budynku rozwiązania, od rodzaju pompy ciepła po producenta urządzenia. Doświadczenie, profesjonalizm oraz sprawdzone urządzenia wiodących światowych producentów oferuje firma SmartEkoDom. Fachowi doradcy pomogą w wyborze najlepszych i dedykowanych pod klienta rozwiązań.

Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

Zalety posiadania zestawu fotowoltaicznego

Fotowoltaika stale zyskuje na popularności. Na instalację paneli fotowoltaicznych decydują się osoby prywatne oraz przedsiębiorstwa. Pozyskiwanie energii elektrycznej ze słońca jest nie tylko ekologiczne, ale też bardzo opłacalne. Inwestycja w panele fotowoltaiczne, dzięki wielu dofinansowaniom, zwraca się obecnie jeszcze szybciej. Bardzo ważny jest jednak dobór instalacji fotowoltaicznej o określonej mocy, co wymaga przede wszystkim precyzyjnego określenia potrzeb danego odbiorcy. Do budowy instalacji wykorzystywane są zestawy fotowoltaiczne zawierające kilka urządzeń oraz elementów konstrukcyjnych. Co wchodzi w skład takich zestawów oraz z czego wynika ich cena? 

Może Cię zainteresować: Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

Zestawy fotowoltaiczne – co zawierają?

W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą zarówno fizyczne elementy systemu do produkcji energii, jak również usługi związane z montażem oraz projekt instalacji fotowoltaicznej. Decydując się na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych zyskuje się pewność otrzymania wszystkich niezbędnych komponentów dostosowanych do parametrów danego budynku.  

Panele fotowoltaiczne nazywane są inaczej modułami PV lub bateriami słonecznymi. Zbudowane są z ogniw fotowoltaicznych i odpowiadają za zamianę energii słonecznej w elektryczną. Ogniwa fotowoltaiczne wykonane są z materiału półprzewodnikowego, którym najczęściej jest krzem. Same ogniwa są bardzo małe, ale dzięki połączeniu ich w panele mogą być bardzo wydajne. 

Panele wykorzystują promienie słoneczne padające na ogniwa. Podczas przechwytywania fotonów (najmniejszych jednostek światła) wprawiane są w ruch elektrony, dzięki czemu produkowana jest energia elektryczna w postaci prądu stałego. Musi on zostać zamieniony na prąd zmienny, aby mógł być wykorzystany do zasilania urządzeń elektrycznych. Zamiana odbywa się dzięki inwerterowi solarnemu.  

Inwerter, czyli falownik, jest urządzeniem odpowiadającym za przekształcanie prądu zmiennego produkowanego przez ogniwa, w prąd zmienny posiadający parametry identyczne jak prąd dostępny w sieci energetycznej. Inwerter posiada również dodatkowe funkcje. Może synchronizować instalację fotowoltaiczną z siecią elektroenergetyczną, monitorować i zarządzać całym systemem fotowoltaicznym, a także rejestrować dane eksploatacyjne. Odpowiednio dobrany inwerter gwarantuje długą i niezawodną pracę całego systemu fotowoltaicznego.  

Okablowanie jest niezbędne do połączenia elementów instalacji fotowoltaicznej w całość oraz przesyłu wyprodukowanej energii. 

Zabezpieczenia naprądowe są specjalne urządzenia służące do ochrony sieci energetycznej przed skutkami zwarć i przeciążeń elektrycznych. 

Konstrukcja montażowaJest nią zespół elementów pozwalających na stałe umocowanie paneli na dachu budynku bądź w innym wybranym miejscu. Panele montuje się zwykle na dachach w taki sposób, by skierowane były na południe lub zachód, co umożliwia przechwycenie dużej dawki promieni słonecznych. 

Warto przeczytać: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

Fotowoltaika cena zestawu – od czego zależy?

Cena zestawu fotowoltaicznego uzależniona jest przede wszystkim od liczby paneli, a więc od mocy oraz możliwości produkcyjnych całej instalacji. Cena odzwierciedla ilość energii, jaką jest w stanie wyprodukować dana instalacja. Najtańsze zestawy fotowoltaiczne wykorzystywane są do ogrzewania wody w małych gospodarstwach, największe są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne gospodarstw o sporych rozmiarach. Cena zestawu fotowoltaicznego wynika również z parametrów elementów konstrukcyjnych oraz urządzeń wchodzących w ich skład.   

Decydując się na zakup zestawu paneli fotowoltaicznych w SmartEkoDom otrzymujesz projekt instalacji, a także jej montaż oraz podłączenie do sieci. Możesz ponadto liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie doboru optymalnej wielkości instalacji oraz pomoc w zdobyciu dofinansowania. Zakup kompletnego zestawu fotowoltaicznego to sprytny sposób na wykonanie instalacji do produkcji energii odnawialnej w domu.    

Przyszłość fotowoltaiki – w jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko?

Przyszłość fotowoltaiki – w jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko?

Fotowoltaika od kilku lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. Istnieje również duża świadomość dotycząca opłacalności instalacji. W efekcie prosumenci szukają nowych, jeszcze bardziej efektywnych rozwiązań pozwalających na montaż paneli na innych obiektach, niż domy. Bardzo często fotowoltaika łączona jest z pompami ciepła, dzięki czemu zyskuje się darmową energię do ich zasilania. W jakim kierunku rozwija się trend na bycie eko w Polsce oraz na świecie?

Fotowoltaika jako świetna inwestycja

Szacuje się, że fotowoltaika stanie się w najbliższych latach w Polsce głównym celem inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Możliwe, że także w całej polskiej elektroenergetyce. Lata 2020-2021 mogą być bardzo intratne dla inwestorów i dostawców ogniw fotowoltaicznych, szczególnie ze względu na spadające koszty projektów oraz budowy i przyłączeń farm fotowoltaicznych.

W fotowoltaikę inwestują właściciele firm upatrując OZE jako sposób na zmniejszenie kosztów firmowych. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku lub na gruncie pozwala zasilić wiele urządzeń, w tym komputerów. Nadwyżka może zostać odsprzedana do sieci energetycznej, w oparciu o korzystny system rozliczeń. Opłacalnym rozwiązaniem jest również leasing fotowoltaiki, który nie wymaga wysokich nakładów początkowych. Bardzo często opłata wstępna oraz miesięczne raty leasingowe są w pełnej wysokości uwzględniane jako koszty firmowe. W rezultacie instalacja fotowoltaiczna zarabia na siebie poprzez leasing, ponieważ miesięczne oszczędności z tytułu produkcji zielonej energii pokrywają niemal całkowicie raty leasingowe.

Ze względu na prognozowane duże podwyżki cen energii elektrycznej dla firm w 2020 roku oraz niższe koszty instalacji paneli, coraz więcej osób rozważa montaż paneli fotowoltaicznych. Jeśli dodatkowo instalację połączy się z pompą ciepła, zyski mogą być ogromne. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie generuje kolejnych wydatków, ponieważ jest to system bezobsługowy. Ponadto obecność paneli może znacząco podnieść wartość nieruchomości.

Może Cię zainteresować: Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

Rozwój fotowoltaiki – nowe technologie

Technologie stosowane w instalacjach fotowoltaicznych są stale rozwijane. Ciekawą nowością, która może stać się rewolucyjna, są dwustronne panele fotowoltaiczne. Dzięki takiej konstrukcji, instalacja ustawiona w odpowiednim miejscu oraz na właściwej wysokości może zwiększyć swoją wydajność nawet o 25% w porównaniu do klasycznych, jednostronnych paneli. Efekt ten jest możliwy, ponieważ wykorzystywane jest również światło odbijające się od podłoża. Dwustronne panele fotowoltaiczne mają ponadto szersze zastosowanie, i mogą być zamontowane na fasadach oraz zadaszeniach. Mogą też zastępować ogrodzenia oraz bariery dźwiękochłonne.

Prowadzone są badania nad ogniwami nowej generacji z użyciem parowskitów, które są elastyczne i częściowo transparentne. Naukowcy pracują też nad przełomową technologią drukowania elektrod w skali nano, dzięki czemu przezroczysta warstwa przewodząca mogłaby zostać użyta między innymi do produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych.

Trendem nadchodzących lat są moduły BIPV (ang. building integrated photovoltaics) przeznaczone do integracji z budynkiem, które mogą stanowić alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych wykorzystywanych w pokryciach dachowych czy elewacji. Moduły BIPV mogą być dostosowane do architektury i stylu danego budynku. Występują w różnych grubościach i kształtach w zależności od wymagań projektanta. W efekcie możliwe jest zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz zwiększenie atrakcyjności budynku.

Sprawdź również: Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

Fotowoltaika w Polsce i na świecie

Fotowoltaika w Polsce dynamicznie rozwija się począwszy od 2015 roku. Pod koniec 2017 liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych podłączona do systemu elektroenergetycznego wyniosła już 28 000. Wzrost instalacji wynika z zobowiązań międzynarodowych, jakie zostały przejęte przez Polskę w ramach Unii Europejskiej. Określają one, że udział OZE w zużyciu energii w 2020 roku wynosić ma 15%. Natomiast według danych z 2018 roku łączna moc z Odnawialnych Źródeł Energii wynosiła zaledwie kilka procent. Sytuacja ta powinna poprawić się w 2020 roku.

W przypadku rynków światowych prym wiodą kraje Azji i Pacyfiku, Europy i Ameryki Północnej. Ogromne farmy znajdują się w Chinach, Indiach, USA oraz Arabii Saudyjskiej, i potrafią zajmować powierzchnię kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych. Przyjmują także rozmaite kształty widoczne dobrze z lotu ptaka – na przykład głowy Myszki Miki. Fotowoltaika odgrywa dużą rolę również u naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy w związku z rewolucją energetyczną zainwestowały ogromne sumy w fotowoltaikę, co pozwala im czerpać w ciepłych miesiącach energię stanowiącą 15% produkcji energii w całym kraju.

Współpraca pompy ciepła i fotowoltaiki

Współpraca pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, zarówno ze względów finansowych, jak też ekologicznych. Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, ale ważna część urządzenia w postaci sprężarki, potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania około 20% energii elektrycznej, która może zostać pozyskana z paneli PV. Wśród pozostałych korzyści wynikających z takiego rozwiązania wymienić można zmniejszenie kosztów ogrzewania domu, brak kosztów inwestycyjnych związanych z użytkowaniem kotłowni oraz magazynu opału czy finansowy wzrost wartości inwestycyjnej domu. Wybierając instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła zyskuje się indywidualny wkład w likwidację smogu i walkę z globalnym ociepleniem.

Przyszłość fotowoltaiki

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, zestawy fotowoltaiczne są coraz bardziej wydajne, pojawiają się też na wielu obiektach, które do tej pory nie były używane do montażu paneli. Oprócz dachów domów wykorzystuje się na przykład wiaty instalowane na parkingach samochodowych. Rozwiązania tego typu stosuje się w obiektach, na których nie ma wystarczającej przestrzeni do zainstalowania generatora na miarę potrzeb użytkownika. Rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija, a optymistyczne scenariusze zakładają, że w 2040 roku PV stanowić ma 25% całości mocy zainstalowanej w Polsce.

Translate »