Czy panele fotowoltaiczne się opłacają?

Inwestowanie w fotowoltaikę

Polacy coraz częściej decydują się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Zarówno na prywatnych domach, jak i w gospodarstwach rolnych montowane są panele słoneczne i fotowoltaiczne. Nieliczni inwestorzy decydują się także na tworzenie farm fotowoltaicznych. W każdym z wymienionych przypadków koszt inwestycji jest znaczny, ale świadomość, że instalacja fotowoltaiczna ma bardzo długą żywotność (25-35 lat), a znajdujące się w zasięgu jej działania gospodarstwo domowe czy rolne staje się samowystarczalne energetycznie, jest wystarczającą motywacją do podjęcia działań. Warto dodać, że zarówno w przypadku inwestorów indywidualnych decydujących się na panele fotowoltaiczne w pojedynczym gospodarstwie albo zrzeszających się w spółdzielnie energetyczne, jak i tych stawiających na rozwój komercyjnych farm fotowoltaicznych, możliwe jest pozyskanie dofinansowania. Istotny jest także fakt, że nawet pojedyncze gospodarstwo domowe zaopatrzone w panele fotowoltaiczne może sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej i w ten sposób zarabiać.

Korzystne warunki klimatyczne

Najwięcej obaw wśród inwestorów indywidualnych i komercyjnych wzbudzają warunki klimatyczne Polski. Wydaje się, że nasz kraj nie jest wystarczająco nasłoneczniony, żeby opłacalne było montowanie urządzeń pozyskujących energię z promieniowania słonecznego. Tymczasem klimat w Polsce sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne. W skali kraju 80% uzysków energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej będzie przypadało na półrocze letnie oraz miesiące wiosenne i jesienne, ale na południu Polski może to być nawet o 10% więcej w stosunku do obszarów najbardziej wysuniętych na północ.
To nieprawda, że fotowoltaika najefektywniej pracują w czasie długo utrzymującej się
słonecznej bezwietrznej aury – właśnie wtedy może dojść do przegrzewania się ogniw i spadku sprawności tych urządzeń. Klimat Polski jest więc optymalny i sprzyja inwestycjom w panele fotowoltaiczne nawet wtedy, kiedy budujemy dom w najmniej nasłonecznionych rejonach kraju.

Koszt inwestycji

Kolejny powód do zmartwienia to pieniądze.Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej zależy od jej wielkości.Farmy fotowoltaiczne są najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Mała elektrownia fotowoltaiczna to system o mocy od 40 do 200 kW. Duża – to system o mocy powyżej 200 kW. Koszt budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp to koszt ok. 4 – 4.5 mln zł. Typowa elektrownia o mocy 1 MWp zajmuje obszar około 2 ha i jest w stanie wyprodukować od 950 – 1100 MWh rocznie w zależności od lokalizacji i konfiguracji. W przypadku pojedynczego domu albo gospodarstwa rolnego należy się liczyć z kosztem rzędu 4,5 tys zł za instalację o mocy 1 kWp. Jeśli w domu planowane jest ogrzewanie elektryczne, instalacja fotowoltaiczna powinna mieć moc powyżej 5 kWp – łączny koszt inwestycji to zatem ponad 20 tys zł. Jak wspomniano, inwestorzy mogą starać się o dofinansowanie.

Możliwość dofinansowania

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne można finansować poprzez pozyskanie dotacji, subwencji czy preferencyjnych kredytów. Warto mieć świadomość, że o większość dotacji, czyli o dofinansowanie bezzwrotne, starać się można dopiero po założeniu instalacji – mamy na to średnio rok. Poszukując dotacji koniecznie trzeba zajrzeć na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Program Prosument 2 i Program Czyste Powietrze). Od 1 stycznia 2019 osoby prywatne mogą odliczyć sobie koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku.

Pierwsza w Polsce farma fotowoltaiczna została w dużej mierze sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Projekt ten uzyskał dotację w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dzisiaj dofinansowanie do farm fotowoltaicznych przyznawane jest na szczeblu lokalnym.

Jak szybko zwraca się inwestycja?

W przypadku każdej instalacji fotowoltaicznej oszczędności będą inne. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku instalacji indywidualnej grę wchodzą zarówno oszczędności uzyskane na miesięcznych rachunkach za prąd, jak i te długofalowe – wynikające z uniezależnienia się od sieci oraz związane z możliwością wykorzystania nadwyżek energii gromadzonych na użytek własny w akumulatorach. Na uwadze trzeba mieć także pieniądze wpływające do domowego budżetu w związku ze sprzedażą nadwyżek energii do sieci dystrybucyjnej. Jak podaje portal budujemydom.pl, bez instalacji fotowoltaicznej roczny rachunek za energię wyniesie około 2310 zł. Z instalacją – 608,03 zł, gdy część energii będzie magazynowana przez elektrownię, a następnie odkupiona przez właściciela domowej fotowoltaiki. Jeśli cała energia zostanie zużyta na własne potrzeby to rachunek wyniesie 169,79 zł. W ciągu ćwierćwiecza da się zaoszczędzić około 80 000 zł. Jeśli koszt instalacji wyniesie około 23 tys. zł, to szacowany zysk w ciągu ćwierćwiecza będzie się równał około 57 000. Zwrot kosztów inwestycji w przypadku paneli fotowoltaicznych i obecnego sposobu rozliczania w zależności od wielkości instalacji waha się od kilku do kilkunastu lat.

Rozważając inwestycje w panele fotowoltaiczne dla indywidualnego gospodarstwa domowego lub rolnego warto skorzystać z kalkulatora fotowoltaicznego, który oblicza opłacalność paneli fotowoltaicznych, uwzględniając zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa domowego, a potem porównuje je z mocą dostępnych modułów instalacyjnych. W efekcie otrzymamy informację o tym, jak duża moc elektrowni słonecznej jest wymagana do pokrycia tego zapotrzebowania.

Czy lokalizacja farmy fotowoltaicznej ma znaczenie?

Teren, na którym powstanie farma fotowoltaiczna musi mieć co najmniej 2 hektary powierzchni (jeśli chcemy uzyskać minimum 1MW energii). Dobrze usytuować farmę na terenie, na którym jest duże natężenie promieniowania słonecznego w skali rocznej, a powietrze nie jest mocno zapylone (uwaga na smog!). Przed podjęciem ostatecznej decyzji o lokalizacji warto przeprowadzić audyt energetyczny w celu oszacowania w jakim stopniu inwestycja jest opłacalna i jak szybko zwrócą się poniesione na nią koszty. Optymalna lokalizacja farmy fotowoltaicznej to możliwość uzyskania takiej ilości energii, która uniezależnia gospodarstwa domowe podpięte do lokalnej sieci dystrybucyjnej od zewnętrznych dostawców. Wysoki koszt budowy farmy sprawia, że powinna to być inwestycja dobrze przemyślana i starannie zaplanowana.

Jednym z największych atutów instalacji fotowoltaicznych pozostaje ich ekologiczny charakter. Odejście od rabunkowej eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii przyczynia się do przywrócenia równowagi w przyrodzie. Instalacje fotowoltaiczne nie mają negatywnego wpływu na otoczenie. Kolejna kwestia to możliwość uniezależnienia gospodarstwa domowego i/lub rolnego od zewnętrznych dostawców energii. Żeby jednak instalacja dawała maksymalne osiągi, wszystkie składające się na nią elementy muszą być najwyższej jakości, a firma, której zlecimy montaż instalacji powinna mieć duże doświadczenie. Instalacje fotowoltaiczne umożliwiają całkowicie przyjazną dla środowiska naturalnego produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Ta konwersja jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i upraw oraz opłacalna ekonomicznie.

Program „Mój Prąd” – założenia szczegółowe

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

źródło:  Aktualności NFOSIGW

Zmiany w programie „Czyste powietrze”. Ma być łatwiej o pieniądze

29 lipca br. wchodzą w życie kolejne zmiany w programie „Czyste powietrze”. Dotyczą zmiany wzoru wniosku o dotację, kwalifikacji kosztów oraz zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dofinansowania.

Jakie zmiany w kwestii wniosków?
Kluczową zmianą w programie jest delegacja uprawnień do przyjmowania wniosków. Od końca lipca wnioski o udział w programie będą przyjmować również gminy. Do tej pory tylko Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były zobligowane do przyjmowania dokumentów.

Zmianie uległ wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Został uproszczony i wyposażony w warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy. Dzięki temu nie będzie już konieczna dodatkowa wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu dopełnienia niezbędnych formalności. Kolejna zmiana dotyczy podziału formularza. Została wyodrębniona osobna część na ustalenie wysokości dochodu przypadająca na członka gospodarstwa domowego.

Zmiana wymagań programu
Z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze usunięty został załącznik nr 1 „Wymagania techniczne”. Zapisy przeniesione zostały do dokumentu głównego.
Budynki nieobjęte wymianą w ramach programu, które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r., zostały zwolnione z konieczności spełnienia warunków technicznych dla źródeł ciepła. Pozostał tylko wymóg dla źródeł ciepła na paliwa stałe – co najmniej 5 klasa normy europejskiej EN 303-5:2012.

Doprecyzowanie kosztów kwalifikowanych
Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wnioski złożone przed wejściem w życie zmian rozpatrywane będą zgodnie z regulaminem obowiązującym na dzień składania wniosku.
Od 29 lipca br. maksymalny okres kwalifikacji kosztów nie może przekraczać 30 miesięcy od daty założenia wniosku. Do tej pory maksymalny okres wskazywany był jako 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Co z zabezpieczeniem umowy?
Wprowadzone zmiany usuwają przymus składania przez beneficjenta programu weksla in blanco z klauzulą bez protestu w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.
Zmienione zostały również wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy w związku z dopasowaniem do aktualnego regulaminu.
Jak tłumaczą przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za realizację programu “Czyste powietrze”, modyfikacja ma na celu usprawnienie realizacji i ułatwienie do niego dostępu potencjalnym wnioskodawcom.

 

Źródło: Bankier.pl

 

 

Program Mój Prąd

Program Mój Prąd będzie realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie wypłacał wsparcie – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Jak dodał, maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 50 procent kosztów budowy instalacji.
Jak podało Ministerstwo Energii, programem zostaną objęte instalacje o mocy od 2 do 10 kilowatów (kW). Instalacja nie może być zakończona na dzień ogłoszenia konkursu, ale musi być zakończona na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

– Taka instalacja kosztuje 15-18 tysięcy złotych, zatem 5 tysięcy to wsparcie bardzo znaczące – oświadczył na konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zaznaczył, że jedynym warunkiem uzyskania takiego wsparcia będzie potwierdzenie zainstalowania przez operatora sieci dystrybucyjnej specjalnego licznika dwukierunkowego, który umożliwia rozliczanie zarówno pobranej, jak i oddanej do sieci energii.

– Decydować będzie kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu 1 miliarda złotych, czyli 200 tysięcy prosumentów otrzyma wsparcie – dodał minister. Tchórzewski wyraził nadzieję, że nastąpi to szybko, bo zainteresowanie jest duże. – Zachęcam do korzystania – stwierdził szef ME.

Minister podkreślił, że prosument będzie mógł skorzystać z obowiązującej od początku 2019 roku ulgi w PIT, jednak obejmie ona jedynie wydatki poza wsparciem.

Dlaczego warto zainwestować w panele słoneczne dla domu jednorodzinnego?

Fotowoltaika w Polsce to rynek, który się dopiero rozwija – na chwilę obecną udział energii pochodzącej z różnych typów OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w ogólnym bilansie energetycznym kraju to około 11%, z czego jedynie część stanowią panele słoneczne. Ogniwa fotowoltaiczne zaczynają się jednak cieszyć w naszym kraju coraz większą popularnością, wynikającą przede wszystkim z tego, że energia słoneczna jest praktycznie darmowa. Jedyna inwestycja, jaka jest konieczna, aby móc pozyskiwać prąd ze Słońca, to zakup zestawu PV i jego montaż. Cena paneli słonecznych od pewnego czasu stale spada, dostępne są również rządowe dotacje na panele słoneczne, dzięki czemu sumaryczny koszt stworzenia instalacji fotowoltaicznej na swoim domu może być obecnie naprawdę nieduży. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w przyszłościowe rozwiązanie, jakim jest instalacja fotowoltaiczna i kiedy się taka inwestycja realnie zwróci?

Czym są i jak działają panele słoneczne?

Na początek konieczne jest sprostowanie pewnego powszechnego błędu, polegającego na myleniu paneli słonecznych z kolektorami słonecznymi – pomimo podobnej nazwy urządzenia te nie służą do tego samego celu! Kolektory słoneczne służą wyłącznie do podgrzewania wody w budynku, podczas gdy panele słoneczne (nazywane także ogniwami fotowoltaicznymi) wytwarzają energię elektryczną w wyniku oddziaływania światła słonecznego na ich powierzchnię. Tę energię możemy wykorzystać w dowolny sposób na bieżące potrzeby naszego gospodarstwa domowego, a jeśli wytwarzamy nadwyżkę, można ją odprowadzić do sieci.

Co bardzo ważne, panele słoneczne produkują prąd stały, czyli nienadający się do zasilania domowych urządzeń (wymagają one prądu zmiennego), stąd niezbędnym elementem domowej instalacji PV jest inwerter, czyli urządzenie odpowiedzialne za przekształcanie prądu stałego na zmienny. Pojedynczy panel słoneczny składa się z wielu połączonych ze sobą szeregowo ogniw półprzewodnikowych (zazwyczaj krzemowych), które nagrzewają się pod wpływem Słońca i przetwarzają ciepło na prąd.

Jakie panele fotowoltaiczne wybrać dla swojego domu?

Liczba dostępnych na rynku modeli ogniw od różnych producentów jest na chwilę obecną ogromna, co nie ułatwia inwestorowi dokonania właściwego wyboru. Podejmując decyzję powinniśmy jednak pamiętać o kilku kluczowych sprawach, które pozwolą zawęzić obszar poszukiwań lub wyeliminują rozwiązania nieprzydatne w danym przypadku. Co zatem musimy wziąć pod uwagę, wybierając panele słoneczne?

 

 1. Statystycznie rzecz biorąc przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce liczy 4 osoby i zużywa około 3,6 kWh energii elektrycznej w skali roku. Kupując zestaw PV zawsze należy brać pod uwagę swoje obecne zapotrzebowanie energetyczne i przewidywać, w jaki sposób zmieni się ono w przyszłości. Jeśli np. posiadamy małe dzieci, to warto uwzględnić, że gdy za pewien czas dorosną, zaczną korzystać z większej liczby urządzeń elektrycznych, tym samym zwiększając ogólne zapotrzebowanie energetyczne domu. W takim przypadku montaż instalacji o nieco wyższej mocy wyjściowej jest dobrym pomysłem.
 2. Na rynku są aktualnie dostępne krzemowe ogniwa fotowoltaiczne kilku typów: amorficzne, polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Spośród nich najniższą sprawnością cechują się ogniwa amorficzne (ok. 6-10%), jednak cenowo są najbardziej atrakcyjne. Ogniwa polikrystaliczne posiadają sprawność rzędu 14-18%, ich cechą charakterystyczną jest również dość wysoka odporność, są też droższe od ogniw amorficznych. Ogniwa monokrystaliczne to najbardziej efektywne rozwiązanie, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej – ich sprawność sięga od 17 do 22%, są niezwykle żywotne, jednak znajduje to swoje odzwierciedlenie w cenie: to najdroższe z dostępnych ogniw. Ponieważ jednak panele słoneczne to inwestycja na długie lata, warto rozważyć zakup takich ogniw, które zapewnią co najmniej wystarczającą dla naszego domu wydajność energetyczną.
 3. Warto także od razu zastanowić się nad tym, czy będziemy tworzyć instalację on-grid (podpiętą do ogólnej sieci energetycznej) czy off-grid (niezależną od sieci). W tym drugim przypadku uniezależniamy się całkowicie od potencjalnych przerw w dostawie prądu, jednak koszty wykonania instalacji zwiększają się, gdyż niezbędny jest zakup akumulatora, w którym gromadzona będzie wytworzona energia.

Jak instalacja fotowoltaiczna wpływa na domowy budżet?

Zakup ogniw fotowoltaicznych i dodatkowego osprzętu, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania całej instalacji, to dla domowego budżetu niemałe obciążenie – ale tylko jednorazowe. W dłuższej perspektywie czasowej budżet gospodarstwa domowego zostanie odciążony, ponieważ przy optymalnym doborze wielkości i wydajności instalacji PV koszty energii elektrycznej drastycznie spadają, prowadząc do dużych oszczędności w skali roku. Dodajmy, że oszczędności będą tym większe, im bardziej podniesie się cena za 1kWh energii z elektrowni, a aktualne prognozy na najbliższe lata przewidują stały wzrost tych cen, spowodowany przede wszystkim wyczerpywaniem się źródeł paliw kopalnych.

Po jakim czasie możemy liczyć na zwrot z inwestycji w panele?

Jeżeli chodzi o panele słoneczne, opłacalność tego rozwiązania bywa kwestionowana przez przeciwników ze względu na potencjalnie wysoki koszt początkowy. Nie da się ukryć, że dla wielu osób jest to koronny argument przeciwko stosowaniu paneli słonecznych w prywatnych gospodarstwach domowych, ale sytuacja wcale nie jest aż tak zła, jak bywa przedstawiana. Po pierwsze, możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup i instalację domowego zestawu PV w wysokości nawet do 95% kwoty zakupu, co w praktyce oznacza minimalne nakłady finansowe po stronie inwestora. Po drugie, panele słoneczne to inwestycja, która zaczyna się zwracać natychmiast po uruchomieniu instalacji.

Rzecz jasna dokładny czas zwrotu poniesionych kosztów jest zależny między innymi od wielkości i mocy instalacji czy sposobu wykorzystania wytworzonej energii, ale można przyjąć, że nawet bez dotacji w ciągu 7-10 lat od montażu koszty się zwrócą. Ten czas może ulec istotnemu skróceniu w przypadku uzyskania wysokiej dotacji oraz gdy połączymy działanie paneli słonecznych z innymi ekologicznymi rozwiązaniami, opartymi na energii odnawialnej (np. pompa ciepła) i świadomym, efektywnym wykorzystaniu infrastruktury (inteligentny dom). Najważniejszym i całkowicie niepodważalnym argumentem przemawiającym za inwestycją w panele słoneczne jest zaś prosty fakt: wszystkie paliwa kopalne, na których oparta jest tradycyjna energetyka, kiedyś się skończą. Słońce natomiast jest praktycznie niewyczerpalnym (nawet w bardzo długiej perspektywie czasowej) źródłem czystej, odnawialnej energii – choćby dlatego warto zainwestować w panele słoneczne.

Co warto wiedzieć o fotowoltaice?

Wyczerpujące się złoża surowców energetycznych i coraz większe zanieczyszczenie środowiska skłaniają do poszukiwania tańszych, czystszych i przede wszystkim odnawialnych źródeł energii. Od lat ludzie korzystają już z potencjału wody, a od niedawna – z siły wiatru. Obecnie przyszła kolej na potencjał, jaki kryje w sobie słońce. Ujarzmianiem energii słonecznej zajmuje się fotowoltaika.

energia odnawialna

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki, której istotą jest wykorzystywanie potencjału promieniowania słonecznego i przekształcanie zawartej w nim energii w elektryczną. Światło słoneczne jest strumieniem fal elektromagnetycznych, które oddziałując na określone ciało stałe generują w nim siłę elektromotoryczną SEM. W efekcie tego zjawiska energia słoneczna zostaje przekonwertowana na elektryczną. Aby uzyskać jak najkorzystniejsze proporcje pomiędzy nimi, jako wspomniane ciała stałe stosuje się panele słoneczne. Są one złożone z krzemowych ogniw fotowoltaicznych – mono- lub polikrystalicznych elementów półprzewodnikowych. Te drugie są tańsze, ale mają też niższą sprawność (14-18% przy sprawności 18-22% ogniw monokrystalicznych). Ogniwa są umieszczane w zestawach w specjalnej ramie i zabezpieczane cienką siatką oraz szybą z hartowanego szkła. Uzupełnieniem konstrukcji są szyny przewodzące prąd oraz elementy, które pozwalają na łączenie paneli w zestawy.

Fotowoltaika – instalacje zasilane energią słoneczną

Podstawowym zadaniem instalacji fotowoltaicznych jest dostarczanie taniej i ekologicznej energii odnawialnej. Chociaż wciąż jeszcze budowa paneli słonecznych nie jest tania, przy długoterminowej inwestycji taka instalacja może pokryć zapotrzebowanie na energię średniego gospodarstwa, a jej koszt szybko się zwróci. Dodatkowym atutem jest możliwość włączenia jej do sieci miejskiej i sprzedawania nadwyżek wyprodukowanej energii.

W gospodarstwie, w którym za dostawy prądu odpowiada fotowoltaika, instalacja powinna być precyzyjnie dopasowana do potrzeb użytkowników. Liczba ogniw w dużym stopniu wpływa koszt jej wykonania. Dlatego panele słoneczne, które produkują energię ponad potrzeby gospodarstwa są przysłowiowym wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Jakie instalacje może zasilać fotowoltaika? Centralne ogrzewanie, woda gospodarcza i użytkowa, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, klimatyzacja i wentylacja, domowe urządzenia AGD to tylko niektóre przykłady wykorzystania paneli słonecznych. Przy zastosowaniu odpowiednich komponentów i zapewnieniu produkcji na poziomie do 5 kW wszystkie one mogą korzystać z energii słonecznej.

Domowa fotowoltaika – opłacalność inwestycji

Fotowoltaika w Polsce nie osiągnęła jeszcze takiego poziomu jak w niektórych regionach świata. Chociaż już od wielu lat buduje się farmy solarne wciąż jeszcze mini elektrownie domowe budzą wiele wątpliwości. Zazwyczaj pierwszym skojarzeniem z taką innowacją jest wysoki koszt jej wykonania. Tymczasem inwestycja w panele słoneczne przypomina montaż instalacji gazowej w samochodzie. Sporo płaci się na wstępie, ale tania eksploatacja szybko przynosi korzyści.

panele słoneczne na domu w górach

Osoby, które interesuje fotowoltaika, opłacalność takiej inwestycji mogą sprawdzić dokonując prostych obliczeń. Jeśli przeciętne gospodarstwo zużywa 3600 kWh energii rocznie w cenie 0,64 zł za kWh, koszt tej energii wynosi 2310 zł. Do wyprodukowania takiej ilości prądu potrzebne są panele słoneczne o wydajności 3,640 kWp. Przy ich maksymalnym wykorzystaniu roczny rachunek za energię zmniejszy się do około 170 zł. Koszt zestawu fotowoltaicznego o takiej mocy to 15 – 20 tys. zł. Przy założeniu, że panele słoneczne mogą pracować nawet 25 lat, oszczędności po ćwierć wieku wyniosą nawet 35 000 zł. Warto też wspomnieć, że instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa i nie wymaga częstej konserwacji, a na jej montaż można otrzymać dofinansowanie.

Komponenty instalacji fotowoltaicznej i ich ceny

Jeśli w planach właściciela domu jest fotowoltaika, koszt wykonania instalacji z pewnością stanowi ważny czynnik decyzyjny. Cena całego zestawu jest uzależniona nie tylko od jego mocy. Decydują też o niej takie czynniki, jak jakość samej konstrukcji i jej marka. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że instalacja fotowoltaiczna jest wykonywana na wiele lat, nie warto na niej oszczędzać. Tańsze panele słoneczne są mniej wydajne, a konwertery mogą ulegać awariom. Do kosztów należy też wliczyć montaż, którego cena zależy od firmy i jej doświadczenia, miejsca wykonania instalacji oraz regionu kraju. Średnie ceny zestawów to:

 • 3 KW – 16.000 – 20 000 zł,
 • 5 kW – 21.000 – 26.000 zł,
 • 10 kW – 41.000 – 48.000 zł.

W zestawie znajdują się komponenty takie jak: panele słoneczne, inwerter (falownik), okablowanie, licznik energii oraz ewentualnie akumulator (w instalacjach typu off-grid, czyli niepodłączonych do sieci). Na kompletną instalację składają się też zabezpieczenia, przyłączenia do sieci (on-grid) i obciążenia (off-grid).

Jak dobrać instalację fotowoltaiczną do potrzeb gospodarstwa domowego?

Poszukiwanie oszczędności energetycznych prowadzi w kierunku tanich źródeł odnawialnych oraz dziedziny jaką jest fotowoltaika. Ogrzewanie domu, oświetlenie czy urządzenia AGD mogą generować mniejsze rachunki pod warunkiem, że instalacja zostanie dobrana do potrzeb energetycznych gospodarstwa. Specjaliści twierdzą, że przy rocznym zużyciu 3600 kWh konieczna jest mini elektrownia o mocy 3,6 kW.

Bardziej zrozumiałym wyjaśnieniem jest odniesienie się do wysokości dotychczasowych rachunków. Każde 250 zł wydane miesięcznie na prąd należy zamienić na moc 5 kW. Jednym ze sposobów na oszczędzanie energii dostarczanej przez ogniwa słoneczne jest też racjonalne korzystanie z niej. Ponieważ produkcja jest uzależniona od natężenia światła słonecznego najbardziej wymagające urządzenia takie jak pralki czy kuchenki elektryczne warto włączać w środku dnia.

panele słoneczne

Fotowoltaika w Polsce i na świecie

Fotowoltaika w Polsce rozwija się od niedawna, dlatego w tej dziedzinie jeszcze długo nie dorównamy najlepszym krajom na świecie. Potentatami w wykorzystaniu energii słonecznej są obecnie Chiny, które tylko w 2015 roku przyłączyły ogniwa o mocy 15150 MW. Na drugim miejscu znajduje się Japonia (11000 MW), a po niej USA (7300 MW). W okresie 45 lat ceny komponentów zmniejszyły się 227 razy. Tylko w ostatnich 5 latach nastąpił ich spadek o 30%. Są to przykłady intensywnego postępu i odkrywania nowych, tańszych i bardziej dostępnych rozwiązań. Kolejnym impulsem do inwestowania w fotowoltaikę jest trend korzystania z zielonej energii. Do montażu tych ekologicznych rozwiązań mają też skłaniać dotacje państwowe.

Korzyści, jakie zapewnia fotowoltaika

Trudno przekonywać odbiorców do technologii bez wskazywania wymiernych korzyści. Niesie je też ze sobą fotowoltaika. Centralne ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie – wszystko to można mieć taniej i bez płacenia wysokich rachunków. Wymierne korzyści, jakie zapewnia wybór instalacji fotowoltaicznej to przede wszystkim:

 • znacznie niższe wydatki na prąd,
 • długoterminowa instalacja, dzięki bardzo wysokiej trwałości komponentów,
 • bezobsługowa praca i brak potrzeby częstej konserwacji,
 • możliwość połączenia z siecią miejską i sprzedaży nadwyżek prądu,
 • możliwość znacznego obniżenia kosztów inwestycji dzięki dofinansowaniu z odpowiedniego programu,
 • wzrost wartości materialnej budynku z instalacją fotowoltaiczną,
 • uniezależnienie od przerw w dostawach prądu z sieci.
Translate »