Pompy ciepła

Energy Flow

Pompa ciepła powietrze – woda typu Kombo

Coraz większą popularnością cieszą się ostatnio powietrzne pompy ciepła małej mocy z wbudowanym zbiornikiem CWU (KOMBO). Urządzenia te pozwalają w okresach (wiosna – lato – jesień), kiedy nie trwa okres grzewczy – w bardzo tani sposób przygotowywać ciepłą wodę użytkową.

Powietrzna pompa ciepła – zasada działania.

Pompy ciepła stają się w Polsce coraz bardziej popularne, a szczególnie dotyczy to pomp typu powietrze-woda głównie dlatego, że przy ich montażu nie potrzeba wykonywać wykopów ani kosztownych odwiertów koło domu. Kiedyś panowało przekonanie, że nie sprawdzają się one w naszym klimacie. Jednak postęp techniczny doprowadził do tego, ze nowoczesne konstrukcje bardzo dobrze radzą sobie w naszych warunkach atmosferycznych a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -25°C. Jednak bardzo istotne jest aby urządzenia były właściwie dobrane do indywidualnego zapotrzebowania domu na energię cieplną. Największą przewagą powietrznych pomp ciepłą w porównaniu z pompami gruntowymi jest to, że powietrza w otoczeniu mamy nieograniczone ilości – a więc mamy niewyczerpalne źródło energii. W przypadku gruntowych pomp ciepła przy wzmożonej eksploatacji pompy lub przy niewłaściwie dobranym wymienniku może dojść do przechłodzenia gruntu – czyli pozbawienia pompy energii potrzebnej do ogrzewania. Stosując powietrzną pompę ciepła – dzięki odbieraniu energii cieplnej z powietrza przyczyniamy się również do hamowania procesu ocieplenia klimatu.

Na czym polega działanie powietrznej pompy ciepła?

Powietrzna pompa ciepła (a raczej – pompa typu powietrze/woda) to urządzenie, które jako tzw. „dolne źródło ciepła” wykorzystuje ciepło zawarte w otaczającym nas powietrzu. Mamy więc dostęp do nieograniczonego i darmowego źródła energii w postaci powietrza atmosferycznego. Powietrzne pompy ciepła podobnie jak inne źródła energii dostarczają energii do domowej instalacji grzewczej (CO) oraz ogrzewają wodę (CWU). Ponadto wiele powietrznych pomp ciepła ma funkcję, której nie ma żaden kocioł grzewczy – a mianowicie funkcję chłodzenia, którą można wykorzystywać w czasie letnich upałów.

Translate »