Pompy ciepła

Realizacja projektów

Realizacje instalacji pomp ciepła
Technologia powietrznych pomp ciepła w związku rosnącym zainteresowaniem komfortowego ogrzewania budynków rozwijana jest przez takie firmy jak Daikin i Junkers Bosch. Radykalna poprawa wydajności pomp ciepła nastąpiła w związku z zastosowaniem inwerterowego systemu sterowania pracą pompy. Pompa może uzyskiwać zmienną wydajność w pewnym charakterystycznym dla siebie zakresie pracy. Pompa zatem nie pracuje na swojej maksymalnej wydajności i nie musi się zatrzymywać w przypadku wystąpienia braku zapotrzebowania na ciepło, tylko dostosowuje poprzez zmianę obrotów sprężarki wydajność. Pompy ciepła poprzez inwersję mogą też chłodzić pomieszczenia. W pompach stosowane są również coraz to nowsze czynniki pozwalające na podwyższenie sprawności.
Translate »